środa, 22 lutego 2017

Bitwa pod Pielaszowem

Powoli kończy się zima Upłynie jeszcze trochę czasu i znów będziemy obchodzić rocznicę akcji "Burza". W regionie sandomierskim łączy się ona ze wspomnieniem o poległych i zamordowanych żołnierzach I batalionu 2 pułku piechoty Legionów AK, którzy wzięli udział w walkach w okolicach Wesołówki i Pielaszowa.

Warto już dziś rozpocząć przygotowania do obchodów. Od czego? Na początek od lektury książek, np. Piotra Sieranta "2 pułk..." czy Piotra Matusaka "Wesołówki" (dokładne opisy w bibliografii).

Jednocześnie uprzejmie proszę o kontakt wszystkich Czytelników, którzy posiadają jakiekolwiek informacje o poległych i zamordowanych pod Pielaszowem i Wesołówką. Być może wspólnie uda się uzupełnić dzieło zapoczątkowane jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. przez Panią Wandę Pawlak. Mam oczywiście na myśli pracę zatytułowaną Martyrologia Sandomierzan 1939-1945.
Znajdziemy w niej, obecnie już bezcenne wspomnienia o sanitariuszkach i żołnierzach I batalionu (m.in. o Tadeuszu Kolasińskim, Tadeuszu Wierusz-Kowalskim, Jerzym Tadeuszu Kucharskim, Marianie Kwiatkowskim, Antonim Lewandowskim, Jadwidze Łochowskiej, Januszu Nagay, Marii Śpiewak, Kazimierzu Tyczyńskim, Grażynie Worobiec i Danucie Woźnickiej).

Maszynopis pracy dostępny m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jan Długosza w Sandomierzu:)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza