sobota, 27 maja 2017

Sandomiescy Kolumbowie (2) - Mieczysław Płaza

W środę (17 maja) odwiedziłem m.in. Cmentarz Parafialny w Malicach Kościelnych. Jak Państwo wiecie, miejsce to jest bardzo blisko związane z tradycją bitwy pod Pielaszowem. To tutaj znaczna część Ofiar bitwy została złożona do grobów. Dzięki wrażliwości mieszkańców tych okolic, wielu z nich otrzymało godny pochówek.

Cmentarz Parafialny w Malicach Kościelnych jest obecnie miejscem spoczynku 8 nieznanych z imienia i nazwiska żołnierzy I batalionu "Swojaka". Obok Ich mogiły znajduje się pojedynczy grób plut.  Mieczysława Płazy, żołnierza placówki AK w Wilczycach. Jak pisał Piotr Matusak, plut. Mieczysław Płaza został śmiertelnie ugodzony kulą podczas wymiany ognia z żołnierzami niemieckimi. W trakcie walk pod Pielaszowem służył w 3 plutonie 2 kompanii 2 pp Leg. AK, którym dowodził sierż. Stanisław Grzesiak "Szef".

Na temat losów tego żołnierza wiemy obecnie bardzo niewiele. Poza informacjami zaczerpniętymi z pracy Piotra Matusaka, dodatkowo znamy Jego przybliżoną, roczną datę urodzenia (1921 r.) i... niestety tylko tyle:(

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza